POLÍTICA DE PRIVACITAT.

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta organització mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

1. IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE.

El responsable del tractament de les dades personals recollides a través de la web és la societat mercantil andorrana GRUP IM, S.L.U, inscrita en el Registre de Societats del Govern d’Andorra, domiciliada en Baixada del Molí 15, 1r, Edifici del Molí II, AD500, Andorra la Vella; amb número de registre Tributari (NRT) L709105H i correu electrònic data.protection@igmasa.com

2. FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS.

 USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitades a través dels nostres formularis web per a:

3. BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.

 USUARIS/NAVEGANTS EN LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

  • En el consentiment que ens has prestat per a tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comportés la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
  • Per a complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.
  • En el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat vuitens de la present política

4. TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.
Una vegada que les dades deixin de ser necessaris per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejats per a, si escau, posar-los a la disposició de les Administracions i Organismes Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació prevists legalment.

5. DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

6. DESTINATARIS.

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

7. TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES.

L’organització realitza transferències internacionals de dades amb les nostres oficines internacionals i amb les diverses entitats que conformen el grup, les quals compten amb un nivell adequat de protecció i totes les garanties necessàries segons la normativa en protecció de dades. L’habilitació per a aquestes transferències ve establerta en l’article 43 i 44 de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, sobre protecció de dades personals.
La informació personal pot ser transferida a llocs fora de la Unió Europea, així com dins d’ella, per als fins descrits anteriorment. També podem compartir la seva informació personal anés amb:
• Agents/proveïdors subjectes a obligacions de confidencialitat, en relació amb el processament de la seva Informació Personal per als fins descrits en aquesta Política.
• Tercers rellevants per als serveis que prestem. Això pot incloure a proveïdors de serveis professionals, reguladors, autoritats, institucions governamentals i borses de valors.
• En la mesura en què ho exigeixi la llei o una ordre judicial.

8. DRETS.

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i en el seu cas, quan escaigui, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic a dalt indicades. En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’acompanyar-se d’una fotocòpia del seu DNI o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Andorrana de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.apda.ad

9. VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, complets i es troben actualitzats; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aportés, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.

10. XARXES SOCIALS

Les Xarxes Socials formen part del dia a dia de molts usuaris d’Internet, i per a ells l’Entitat ha creat diferents perfils en algunes d’elles.

Tots els usuaris que visiten la nostra pàgina web tenen l’oportunitat d’unir-se a les nostres xarxes socials o grups.

11. MODIFICACIONS/ ACTUALITZACIÓ

La present política de privacitat pot veure’s modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Andorrana de Protecció de Dades o canvis en el nostre lloc web.

Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privacitat.


Si té dubtes sobre aquesta política, pot contactar amb a través del següent correu electrònic: data.protection@igmasa.com