Tot el que has de saber sobre l'IRNR Andorra 2023 | Igmasa Andorra Skip to content

Tot el que has de saber sobre l’IRNR Andorra 2023

blog irnr

En el cas que siguis estranger i treballis o tinguis un negoci a Espanya has de conèixer l’IRNR o Impost sobre la renda de no residents a Andorra. En aquest post t’expliquem en què consisteix, on i com s’aplica.

T'ajudem amb la declaració de l'irnr

Què és l'IRNR a Andorra?

L’IRNR és un tribut de tipus directe que grava la renda obtinguda a Espanya per persones físiques o entitats no residents al nostre país. Les sigles signifiquen Impost sobre la Renda de No Residents.

Qui ha de pagar l'IRNR a Andorra?

Els contribuents en el IRNR són els següents:

  • Persones físiques i entitats no residents a Espanya que obtinguin rendes al nostre país i que no tributin per l’IRPF.
  • Persones físiques estrangeres que resideixin a Espanya i siguin membres d’una missió diplomàtica.
  • Entitats que es trobin a Espanya, que hagin estat constituïdes a l’estranger i que se sotmetin al règim d’atribució de rendes.

Per a determinar la residència s’apliquen les normes de la llei de l’IRPF, és a dir, una persona física s’entendrà que resideix a Espanya quan:

  • Romangui al nostre país més de 183 dies a l’any.
  • La base de les seves activitats es trobi en territori espanyol.
  • El cònjuge no separat legalment i els fills menors d’edat del contribuent resideixin a Espanya.

En el cas d’una entitat o persona jurídica, es considera que resideix a Espanya quan:

  • S’hagi constituït segons la llei espanyola.
  • Tingui el seu domicili a Espanya.
  • Tingui a Espanya la seu de direcció efectiva.

Quan s'ha de pagar l'Impost sobre la Renda de No Residents a Andorra?

Les dates per presentar l’IRNR a Andorra engloben des de l’1 de septembre fins el 31 de desembre.

T'ajudem amb la declaració de l'irnr

Contacta’ns abans de la data límit i t’ajudarem amb la teva declaració.

Et contactem?

Resolem qualsevol dubte que tinguis respecte als nostres serveis àgilment.

Obrir Xat
1
💬 Contacta'ns sense compromís!
Igmasa Andorra
Hola👋 Podem ajudar-te?