Skip to content

Tot sobre l’IRPF a Andorra 2022

irpf Andorra

La declaració de la renda és un impost directe obligatori per a residents d’Andorra. Hi ha algunes excepcions i condicions, t’ho expliquem tot a l’article de manera clara i concisa.

Taula de continguts

L’impost sobre la renda de les persones físiques a Andorra

El primer és el primer, i com bé indica el títol, les sigles d’IRPF signifiquen: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. I de manera resumida, l’IRPF és l’impost directe sobre les rendes per a les persones físiques que resideixen a Andorra i ingresen més de 24.000€ anuals.

El que bàsicament significa que és la contribució que paguen els ciutadans sobre tot allò que ingresen (els seus beneficis).

Quant es paga d’IRPF a Andorra? Els trams de l’IRPF

Com bé indica el nom de l’impost, es paga una quantitat relativa als beneficis i a Andorra està configurat de la següent manera:

Segons la base general:

  • Les rendes inferiors a 24.000€ anuals estan exemptes de la declaració, sempre i quan siguin rendes del treball, rendes de capital immobiliari o rendes d’activitats econòmiques
  • Les rendes d’entre 24.000€ i 40.000€ anuals tributen un 5%.
  • Les rendes superiors a 40.000€ anuals tributen un 10%.

En cas dels últims dos casos es tributaria a partir dels 24.000€ ja que aquests queden exemptes.

Segons la base estalvi:

  • Les rendes d’estalvi inferiors a 3.000€ anuals queden exemptes de la declaració.
  • Les rendes d’estalvi superiors a 3.000€ anuals tributen el 10%.

En aquest cas també s’aplica el mateix sistema que amb la base general. Els primers 3.000€ sempre quedem exemptes de declaració.

Qui ha de declarar l’IRPF a Andorra?

Ha de fer la declaració de la renda a Andorra tota persona física que sigui considerada resident fiscal en territori andorrà i que les rendes no siguin exclusivament rendes del treball, rendes de capital mobiliari o rendes exemptes o que aquestes no hagin estat sotmeses a l’obligació de realitzar els pagaments a compte pertinents. 

En aquest cas, queden exemptes els treballadors transfronterers, que treballen regularment a Andorra accedint des d’Espanya i França i que estan contractats per empreses amb residència fiscal a Andorra. Aquests es regiran per l’impost de la renda dels no residents (IRNR) i com a màxim també tributaran un màxim del 10% sobre les rendes generades a Andorra o pels règims especials regulats per llei.

Quan s’ha de presentar l’IRPF a Andorra?

Les dates per dur a terme la presentació de l’impost de la renda sobre persones físiques a Andorra són les següents:

  • Inici: 1 d’abril.
  • Final: 30 de setembre.

Com es fa la declaració de la renda a Andorra?

L’impost del IRPF es presenta mitjançant els formularis oficials establerts per tributs (formularis 300) i es pot presentar de forma presencial ( a excepció dels residents que tenen rendes d’activitats econòmiques, que es obligatori la presentació telemàtica) o de forma vidual, als portals habilitats.

Si vols despreocupar-te, pots comptar amb assessors professionals de gestió per a persones físiques com Igmasa. T’ajudem amb la teva declaració de la renda a Andorra amb servei àgil, professional i de proximitat. Pots contactar-nos.

Altres consideracions

Es important destacar que a Andorra, tant les herències com les donacions, així com les rendes que han pagat l’impost de plus vàlua en transmissions patrimonials immobiliàries, son considerades com a rendes no subjectes a l’impost.

Els dividends d’empreses Andorranes entren dins de les exempcions, així que tampoc tributen.

Et contactem?

Resolem qualsevol dubte que tinguis respecte als nostres serveis àgilment.

Obrir Xat
1
💬 Contacta'ns sense compromís!
Igmasa Andorra
Hola👋 Podem ajudar-te?