Tot sobre l’IRPF a Andorra 2022 | Igmasa Andorra Skip to content

Tot sobre l’IRPF a Andorra 2022

irpf Andorra

La declaració de la renda és un impost directe obligatori per a residents d’Andorra. Hi ha algunes excepcions i condicions, t’ho expliquem tot a l’article de manera clara i concisa.

Taula de continguts

L’impost sobre la renda de les persones físiques a Andorra

El primer és el primer, i com bé indica el títol, les sigles d’IRPF signifiquen: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. I de manera resumida, l’IRPF és l’impost directe sobre les rendes per a les persones físiques que resideixen a Andorra i ingresen més de 24.000€ anuals.

El que bàsicament significa que és la contribució que paguen els ciutadans sobre tot allò que ingresen (els seus beneficis).

Quant es paga d’IRPF a Andorra? Els trams de l’IRPF

Com bé indica el nom de l’impost, es paga una quantitat relativa als beneficis i a Andorra està configurat de la següent manera:

Segons la base general:

  • Les rendes inferiors a 24.000€ anuals estan exemptes de la declaració, sempre i quan siguin rendes del treball, rendes de capital immobiliari o rendes d’activitats econòmiques
  • Les rendes d’entre 24.000€ i 40.000€ anuals tributen un 5%.
  • Les rendes superiors a 40.000€ anuals tributen un 10%.

En cas dels últims dos casos es tributaria a partir dels 24.000€ ja que aquests queden exemptes.

Segons la base estalvi:

  • Les rendes d’estalvi inferiors a 3.000€ anuals queden exemptes de la declaració.
  • Les rendes d’estalvi superiors a 3.000€ anuals tributen el 10%.

En aquest cas també s’aplica el mateix sistema que amb la base general. Els primers 3.000€ sempre quedem exemptes de declaració.

Qui ha de declarar l’IRPF a Andorra?

Ha de fer la declaració de la renda a Andorra tota persona física que sigui considerada resident fiscal en territori andorrà i que les rendes no siguin exclusivament rendes del treball, rendes de capital mobiliari o rendes exemptes o que aquestes no hagin estat sotmeses a l’obligació de realitzar els pagaments a compte pertinents. 

En aquest cas, queden exemptes els treballadors transfronterers, que treballen regularment a Andorra accedint des d’Espanya i França i que estan contractats per empreses amb residència fiscal a Andorra. Aquests es regiran per l’impost de la renda dels no residents (IRNR) i com a màxim també tributaran un màxim del 10% sobre les rendes generades a Andorra o pels règims especials regulats per llei.

Quan s’ha de presentar l’IRPF a Andorra?

Les dates per dur a terme la presentació de l’impost de la renda sobre persones físiques a Andorra són les següents:

  • Inici: 1 d’abril.
  • Final: 30 de setembre.

Com es fa la declaració de la renda a Andorra?

L’impost del IRPF es presenta mitjançant els formularis oficials establerts per tributs (formularis 300) i es pot presentar de forma presencial ( a excepció dels residents que tenen rendes d’activitats econòmiques, que es obligatori la presentació telemàtica) o de forma vidual, als portals habilitats.

Si vols despreocupar-te, pots comptar amb assessors professionals de gestió per a persones físiques com Igmasa. T’ajudem amb la teva declaració de la renda a Andorra amb servei àgil, professional i de proximitat. Pots contactar-nos.

Altres consideracions

Es important destacar que a Andorra, tant les herències com les donacions, així com les rendes que han pagat l’impost de plus vàlua en transmissions patrimonials immobiliàries, son considerades com a rendes no subjectes a l’impost.

Els dividends d’empreses Andorranes entren dins de les exempcions, així que tampoc tributen.

La teva declaració de la renda, ben feta

Et contactem?

Resolem qualsevol dubte que tinguis respecte als nostres serveis àgilment.

Obrir Xat
1
💬 Contacta'ns sense compromís!
Igmasa Andorra
Hola👋 Podem ajudar-te?